De Blueberry VA Academy

Waar vrijheid en werk één worden

Creëer zelf de baan waarvan je altijd hebt gedroomd!
Vragen? Stuur ons een appje:
06-23813931

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Als u binnen deze termijn gebruik heeft gemaakt van de door ons geleverde dienst of product, dient u het voor u toegankelijk gemaakte deel te vergoeden.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij een duidelijke email te sturen naar thamara@blueberrydynamic.nl

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u zo snel mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging sturen. Uw toegang tot de opleiding en het lesmateriaal komen op dit moment te vervallen. 

Terugbetaling 
In geval van een herroeping ontvangt u uw betaling zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

Uitsluiting herroepingsrecht 
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

– Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen, zoals B-Business.

– Zakelijke klanten.

Stuur mij een appje:

0630944036

Stuur een mailtje naar:

klantenservice@blueberrydynamic.nl

Vul het contactformulier in: